Būvakustika


Akustika ir viens no būtiskākajiem celtniecības elementiem, tāpēc, izstrādājot ēkas projektu, nepieciešams rūpīgi pārdomāt arī būvakustikas risinājumus, lai mazinātu un kontrolētu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu radītos trokšņus. Atkarībā no telpu izmantošanas mērķa un to nākotnes funkcijām labvēlīgas akustiskās vides nodrošināšanai tiek izmantoti atbilstoši izolācijas materiāli un akustiski elementi.

Uzsākot projektu, Certus būvakustikas eksperti veic rūpīgus konstrukciju un telpu skaņas izolācijas mērījumus un, modelējot objektu, izvēlas nepieciešamajam akustikas līmenim atbilstošus materiālus un risinājumus. Gatavas būves gadījumā sniedzam rekomendācijas prettrokšņa un akustiskās vides korekcijai un veicam darbus, lai uzlabotu situāciju.