Ventilācijas sistēmu efektivitātes uzlabošana

Uzdevumu nepieciešams sadalīt divās lielās daļās:

1. Ventilācijas iekārtu komponentu, piemēram, siltummaiņa, filtru, ventilatoru, automatizācijas, apkures un dzesēšanas sekciju darbības uzlabošana vai atjaunināšana, korpusa blīvējums un uzlabota sekciju siltumizolācija. Zemāk norādītas darbības palīdz samazināt enerģijas patēriņu no 2x līdz 5 reizēm! Sistēmas modernizācija atmaksājas 1 vai 2 ziemas sezonu laikā!

2. Gaisa vadu uzlabošana vai atjaunošana. Darbības sarakstā ir iekļauti šādi risinājumi : gaisa ātrumu un pretestības samazināšana, pieplūdes un nosūces gaisa kanālu siltumizolācija, regulēšanas un noslēg vārstu nomaiņa vai modernizācija, gaisa sadalītāju darbības uzlabošana.

1.1. Siltummainis vai siltuma utilizators

Nozīmīgākas un jutīgākas darbības enerģijas izmaksu samazināšanai ventilācijas sistēmā ir siltuma atgūšanas sistēmu izmantošana. Tajā pašā laikā objektos ar esošām rekuperācijas sistēmām ir nepieciešama pāreja no saldēšanas plākšņu siltummaiņiem uz efektīvākiem rotācijas siltummaiņiem. Izvēloties ventilācijas iekārtas ar rotējošiem siltummaiņiem īpaša uzmanība jāpievērš nosūces un pieplūdes gaisa sajaukšanās samazināšanai (OACF / EATR koeficienti). Taču tajā pašā laikā jau sen ir risinājumi rotācijas siltummaiņiem, kas ļauj tos noturēt plākšņu siltummaiņu līmenī.

Trūkumi: Sasalšanas risks, kura dēļ ir jāizmanto bypass un tas palielina sildīšanas sekcijas nominālo jaudu. Lielāka plūsmas pretestība prasa lielāku ventilatora jaudu. Lai iegūtu augstu agregātu lietderības koeficientu, nepieciešami lieli rekuperatori, palielinās slodzes un palielinās iekārtu izvietojuma laukumu izmēri.

Priekšrocības: pie pozitīvas āra temperatūras var iegūt augstāku lietderības koeficientu līdz 93%. Daudz augstāki higiēnas parametri. Parasti noplūdes līmenis nepārsniedz 1%.
Priekšrocības: Samazināts sasalšanas risks. Nepieciešama zemākas jaudas apkures sekcija. Iespējama mitruma pārnešana, kas ir ļoti svarīga cilvēka veselībai.

Trūkumi: Noplūdes līmenis 1,2-2,5% robežās, augstākas izmaksas.

1.1. Siltummainis vai siltuma utilizators

Nozīmīgākas un jutīgākas darbības enerģijas izmaksu samazināšanai ventilācijas sistēmā ir siltuma atgūšanas sistēmu izmantošana. Tajā pašā laikā objektos ar esošām rekuperācijas sistēmām ir nepieciešama pāreja no saldēšanas plākšņu siltummaiņiem uz efektīvākiem rotācijas siltummaiņiem. Izvēloties ventilācijas iekārtas ar rotējošiem siltummaiņiem īpaša uzmanība jāpievērš nosūces un pieplūdes gaisa sajaukšanās samazināšanai (OACF / EATR koeficienti). Taču tajā pašā laikā jau sen ir risinājumi rotācijas siltummaiņiem, kas ļauj tos noturēt plākšņu siltummaiņu līmenī.


Trūkumi: Sasalšanas risks, kura dēļ ir jāizmanto bypass un tas palielina sildīšanas sekcijas nominālo jaudu. Lielāka plūsmas pretestība prasa lielāku ventilatora jaudu. Lai iegūtu augstu agregātu lietderības koeficientu, nepieciešami lieli rekuperatori, palielinās slodzes un palielinās iekārtu izvietojuma laukumu izmēri.

Priekšrocības: pie pozitīvas āra temperatūras var iegūt augstāku lietderības koeficientu līdz 93%. Daudz augstāki higiēnas parametri. Parasti noplūdes līmenis nepārsniedz 1%.Priekšrocības: Samazināts sasalšanas risks. Nepieciešama zemākas jaudas apkures sekcija. Iespējama mitruma pārnešana, kas ir ļoti svarīga cilvēka veselībai.

Trūkumi: Noplūdes līmenis 1,2-2,5% robežās, augstākas izmaksas.


1.2. Filtri

Lai samazinātu ventilatoru plūsmas pretestību, nepieciešams izmantot filtrus ar lielu filtrēšanas virsmas laukumu. Liels virsmas laukums uzlabo filtrēšanas kvalitāti un samazina filtru nomaiņas periodus. Paaugstināta filtrēšanas virsma tiek panākta, izmantojot kabatas filtrus, svarīgi, lai kabatu skaits un garums būtu pēc iespējas lielāks. Kabatas platums var būt diapazonā no 100 līdz 150 mm bet kabatas garums var būt diapazonā no 200 līdz 640 mm.

Pāreja no plakanajiem uz maksimālajiem kabatas filtriem ievērojami samazina ventilatoru enerģijas patēriņu.1.3 Ventilācija

Ventilatoru skaits ventilācijas iekārtās atkarībā no gaisa jaudas svārstās no 2 līdz 8. Ventilātori pastāvīgi darbojas. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai tie būtu efektīvi. Lielos objektos ventilatora efektivitātes palielināšana pat par 5-10% noved pie elektroenerģijas patēriņa samazināšanās par desmitiem megavatu gadā! Ir jāsaprot, ka ventilatoru maksimālā efektivitāte tiek sasniegta, samazinot spiedienu. Kā arī jāsaprot, ka ne visi ventilatori ir efektīvi, mainot gaisa veiktspēju. Ir darba zonas, kur ventilators var darboties efektīvāk vai mazāk. Pārvadītā gaisa temperatūra ir arī svarīga ventilatora efektivitātei. Jo vēsāks gaiss, jo lielāks tā blīvums, kas nozīmē, ka ventilatora efektivitāte ir augstāka. (*).

Ventilators ar siksnas piedziņu. Lieli enerģijas zudumi piedziņā. Nepieciešama jostas kontrole un pievilkšana pie pozitīvas āra temperatūras var iegūt augstāku lietderības koeficientu līdz 93%. Daudz augstāki higiēnas parametri. Parasti noplūdes līmenis nepārsniedz 1%.
АС ventilatori. Efektīvi šaurā regulējumu diapazonā. Nepieciešama frekvences kontrole
ЕС ventilatori. Nodrošina ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu, īpaši, ja ir jāmaina plūsmas parametri


1.3 Ventilācija

Ventilatoru skaits ventilācijas iekārtās atkarībā no gaisa jaudas svārstās no 2 līdz 8. Ventilātori pastāvīgi darbojas. Šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai tie būtu efektīvi. Lielos objektos ventilatora efektivitātes palielināšana pat par 5-10% noved pie elektroenerģijas patēriņa samazināšanās par desmitiem megavatu gadā! Ir jāsaprot, ka ventilatoru maksimālā efektivitāte tiek sasniegta, samazinot spiedienu. Kā arī jāsaprot, ka ne visi ventilatori ir efektīvi, mainot gaisa veiktspēju. Ir darba zonas, kur ventilators var darboties efektīvāk vai mazāk. Pārvadītā gaisa temperatūra ir arī svarīga ventilatora efektivitātei. Jo vēsāks gaiss, jo lielāks tā blīvums, kas nozīmē, ka ventilatora efektivitāte ir augstāka. (*).


Ventilators ar siksnas piedziņu. Lieli enerģijas zudumi piedziņā. Nepieciešama jostas kontrole un pievilkšana pie pozitīvas āra temperatūras var iegūt augstāku lietderības koeficientu līdz 93%. Daudz augstāki higiēnas parametri. Parasti noplūdes līmenis nepārsniedz 1%.


АС ventilatori. Efektīvi šaurā regulējumu diapazonā. Nepieciešama frekvences kontrole


ЕС ventilatori. Nodrošina ievērojamu enerģijas patēriņa samazinājumu, īpaši, ja ir jāmaina plūsmas parametri


1.4 Automatizācija

Automatizācija un tālvadības pults ļauj vairāk nekā 15% palielināt ventilācijas sistēmu efektivitāti. Ir arī sistēmas ar mākoņa pārvaldību, kas ļauj savlaicīgi analizēt un identificēt problēmas. Bet, lai šādām sistēmām būtu visi nepieciešamie dati, ventilācijas iekārtai jābūt aprīkotai ar plašu sensoru klāstu: temperatūra un spiediens. Mūsdienu ventilācijas sistēmas tiek vadītas ar digitāliem signāliem un ļauj ļoti precīzi nodrošināt nepieciešamos parametrus. Ventilācijas iekārtu ekspluatācijas laikā automatizācijai savlaicīgi jāatklāj filtru piesārņojums, sasalšana un siltummaiņu piesārņojums.

Transformatora tipa ātruma regulatori.
Ārkārtīgi neefektīvi
Frekvences regulēšana. Efektīva, bet jutīga pret gaisa kvalitāti apkārtējā zonā.
Digitālā vadība. Vienkāršo izvietošanu un uzstādīšanu.


1.4 Automatizācija

Automatizācija un tālvadības pults ļauj vairāk nekā 15% palielināt ventilācijas sistēmu efektivitāti. Ir arī sistēmas ar mākoņa pārvaldību, kas ļauj savlaicīgi analizēt un identificēt problēmas. Bet, lai šādām sistēmām būtu visi nepieciešamie dati, ventilācijas iekārtai jābūt aprīkotai ar plašu sensoru klāstu: temperatūra un spiediens. Mūsdienu ventilācijas sistēmas tiek vadītas ar digitāliem signāliem un ļauj ļoti precīzi nodrošināt nepieciešamos parametrus. Ventilācijas iekārtu ekspluatācijas laikā automatizācijai savlaicīgi jāatklāj filtru piesārņojums, sasalšana un siltummaiņu piesārņojums.


Transformatora tipa ātruma regulatori.
Ārkārtīgi neefektīviFrekvences regulēšana. Efektīva, bet jutīga pret gaisa kvalitāti apkārtējā zonā.


Digitālā vadība. Vienkāršo izvietošanu un uzstādīšanu.
 


1.5. Apkures un dzesēšanas sekcijas

Dzesēšanas šķidruma temperatūras samazināšana cauruļvados samazina siltuma zudumus. Gāzes kondensācijas katlu izmantošana samazina gāzes patēriņu par 15% ar temperatūras grafiku 55/35 salīdzinājumā ar atmosfēras katliem. Bet atmosfēras katlu parastais temperatūras grafiks ir 80/60. Projektējot vai auditējot ventilācijas iekārtas, ir svarīgi izvēlēties pareizo apkures sekciju, pamatojoties uz 55/35 temperatūras grafiku.

Izmantojot ventilācijas iekārtas ar tiešās izplešanās dzesēšanas sekcijām, pieplūdes gaiss bieži tiek atdzesēts, kas samazina komfortu un palielina enerģijas patēriņu.. Nepieciešams precīzāks regulējums. Viens no risinājumiem var būt divu cilpas dzesēšanas sekciju un divu kompresoru-kondensācijas bloku izmantošana. Šajā gadījumā jūs varat iegūt minimālo dzesēšanas jaudu 15%, nevis 30%.

Kā arī, lai būtiski samazinātu dzesēšanas izmaksas industriālajās telpās, īpaši tur, kur ir intensīvi siltuma avoti, piemēram, krāsnis, frekvences regulatori, datu centri, var izmantot sistēmas ar tiešu vai netiešu adiabātisko dzesēšanu. Šādu dzesētāju klāsts ir plašs un esam gatavi sniegt padomus un dizaina risinājumus.1.6. Korpusa blīvējums un uzlabota sekciju siltumizolācija

Ventilācijas iekārtu darbības laikā korpusa iekšpusē veidojas darba spiediens, savukārt ir gan pozitīvais izplūdes spiediens, gan negatīvs -sūkšanas spiediens. Ir zināms, ka spēks uz korpusu ir tieši proporcionāls spiedienam un virsmas laukumam. Noplūdes ventilācijas iekārtās veidojas slikti uzstādītu vai neatbilstošu blīvējumu, kā arī nepietiekamas nesošā rāmja un bloku paneļu stingrības dēļ. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš siltumizolācijas materiālam. Poliuretāna putu izmantošana ievērojami samazina enerģijas zudumus iekārtā, salīdzinot ar minerālvates izmantošanu.

Siltumvadītspējas koeficients - 0,047

Siltuma zuduma samazināšana 2 reizes

Siltumvadītspējas koeficients 0,0211.6. Korpusa blīvējums un uzlabota sekciju siltumizolācija

Ventilācijas iekārtu darbības laikā korpusa iekšpusē veidojas darba spiediens, savukārt ir gan pozitīvais izplūdes spiediens, gan negatīvs -sūkšanas spiediens. Ir zināms, ka spēks uz korpusu ir tieši proporcionāls spiedienam un virsmas laukumam. Noplūdes ventilācijas iekārtās veidojas slikti uzstādītu vai neatbilstošu blīvējumu, kā arī nepietiekamas nesošā rāmja un bloku paneļu stingrības dēļ. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš siltumizolācijas materiālam. Poliuretāna putu izmantošana ievērojami samazina enerģijas zudumus iekārtā, salīdzinot ar minerālvates izmantošanu.

Siltumvadītspējas koeficients - 0,047

Siltuma zuduma samazināšana 2 reizes


Siltumvadītspējas koeficients 0,021